ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΞΕ


ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ